PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ZAKÁZEK


ROK PŘEDMĚT ZAKÁZKY
1992 Obytný soubor Kyje Hutě - Praha 9
  zadání stavby 06/92, ÚR vydáno 11/92
IN - cca 850 mil.Kčs
Jedná se o výstavbu areálového typu se všemi inženýrskými sítěmi a dopravními a ostatními vazbami, umístěnou v zastavěném území Prahy 9.
  NA HORU
1992 Rekonstrukce domu Raiffeisenbank, Vodičkova 38, Praha 1
  realizační projekt, změna SP, AD - 10/92 až 11/93 realizace - 10/92 až 11/93 (IPS a.s., Z 010)
IN - 85 mil.Kčs, památkově chráněné území
Jedná se o rekonstrukci domu, umístěného v centru Prahy. Při realizaci bylo i náročným způsobem měněno stavební povolení za účelem rozšíření přízemních prostor do bývalého podloubí, což si vyžádalo velmi úzký kontakt i s příslušnými úřady památkové péče.
  »foto«
  NA HORU
1992 Studie dostavby ubytovací kapacity v bývalém areálu jeslí,
  Horáčkova, Praha 4
  studie, projekt k SP, realizační PD, realizace - 1993, IN 6,94 mil. Kč.
  NA HORU
1993 Rekonstrukce Transfúzní stanice, FN Královské Vinohrady, Praha 10
  projekt k SP, realizační projekt, AD, realizace - 94 až 96
IN - 100 mil.Kč, památkově chráněné území
Jedná se o rekonstrukci dvou domů odlišných stavebních konstrukcí i doby výstavby. Rekonstrukcí bylo dosaženo spojení těchto domů v jeden provozní i architektonický celek.
  »foto«
  NA HORU
1993 Obytný soubor Kyje Hutě - Praha 9
  1. etapa - inženýrská infrastruktura, PD k SP, PD k realizaci, AD - realizace 04/93 až 12/98
IN - 50 mil.Kč
Jedná se o běžnou výstavbu inženýrské infrastruktury (sítě, komunikace) jako podmínku pro umožnění výstavby nadzemních objektů.
  NA HORU
1993 Rekonstrukce kolektoru Ďáblice - Praha 8
  studie rekonstrukce, PD k SP a realizační PD, AD, realizace - 10/93 až 06/95 (IPS a.s, Z 09)
IN - 110 mil.Kč
Rekonstrukce byla vyvolána havarijním stavem zabezpečovacího systému, elektroinstalace, větrání a statiky některých nosných konstrukcí. Proti vodě bylo utěsněno cca 5.500,-bm podzemní chodby, byly sanovány korozí narušené nosné železobetonové podzemní konstrukce, nově byl řešen zabezpečovací systém, elektroinstalace a větrání.
  »foto«
  NA HORU
1994 Hotel MAXIMILIAN, Haštalská 14, Praha 1
  realizační projekt,změna SP, AD, kolaudace, realizace - 03/94 až 03/95 (Jeklotehna s.r.o.), kolaudace 4/95
IN - 180 mil.Kč, památkově chráněné území
Hotel v sobě zahrnuje původní nově rekonstruovaný a nastavěný památkově chráněný dům s průčelím do Haštalského náměstí, podzemní dvoupodlažní garáže a novostavbu domu ve dvoře nad garážemi na místě starého dvorního domu. Při výstavbě bylo řešeno podchycení a statické zajištění sousedních domů, protože základová spára novostavby se nacházela až 6,0m pod základovou spárou sousedních domů. Interiér hotelu byl navržen v maximálním komfortu s ohledem na očekávanou klientelu.
  »foto«
  NA HORU
1994 Rekonstrukce ZŠ Šimanovského, Praha 9 - Kyje
  projekt k ÚR a SP, realizační PD, AD, realizace - prázdiny 1995 (INDOS s.r.o.)
IN - 35 mil.Kč, památkově chráněné území
Jedná se o rozšíření kapacity základní školy o další učebny a kabinety přestavbou podkroví, rekonstrukce školní jídelny, přeřešení komunikačního propojení a statické zesílení původních konstrukcí. Nástavba byla řešena ve spolupráci s příslušným úřadem památkové péče.
  »foto«
  NA HORU
1995 Obytný soubor Kyje Hutě - Praha 9
  polyfunkční centrální objekt - PD k SP, realizační PD, AD, realizace - od 03/96, v 10/96 zastaveno
IN - cca 400 mil.Kč
Novostavba osmipodlažního objektu založená na základové desce, dva suterény a přízemí ze železobetonového skeletu, pět obytných zděných podlaží se železobetonovými stropy. V suterénech parking a velkoprodejna, v přízemí drobné provozovny, v patrech byty všech velikostních kategorií. V samostatném dilatačním celku pobočka banky. Stavba v rozestavěnosti prodána pro finanční nedostatečnost investora.
  »foto«
  NA HORU
1996 Rekonstrukce provozní budovy IPS a.s. v Braníku
  studie rekonstrukce, PD k ÚR a SP a realizační PD a AD, realizace - 09/95 - 06/96, (IPS a.s, Z13)
IN - 25 mil.Kč, památkově chráněné území
Čtyřpodlažní železobetonový vyzdívaný skelet. Dům byl postaven jako výrobna likérů, přestavba na provozní kancelářskou budovu s plným sociálním vybavením (včetně závodní kuchyně) a nástavba dvou nižších křídel domu.
  »foto«
  NA HORU
1997 Rekonstrukce a nástavba administrativní budovy FORTEX,
  Michelská 300, Praha 4
  IN - 30 mil. Kč, památkově chráněné území
Stávající značně zchátralý dům ve staré zástavbě Michle. Úplná rekonstrukce objektu včetně sanace základů, nástavba o dvě podlaží. V domě jsou umístěny reprezentační kanceláře firem.
  »foto«
  NA HORU
1997 Rekonstrukce domu „U Myslíků“ , Myslíkova 31/171, Praha 1
  projekt zajištění stavební jámy pro podzemní garáže, PD 02/97, realizace - 03-06/97
Předmětem PD byla změna založení a podchycení stávajících konstrukcí dvorního traktu historického objektu v souvislosti s výstavbou podzemních garáží.
  »foto«
  NA HORU
1997 Rekonstrukce a přístavba bankovního domu včetně podzemního parkingu,
  Ibsenova 1, Praha 2
  studie, PD k ÚR
IN - 150 mil. Kč, památkově chráněné území
Rohový dům s průčelím do Ibsenovy ulice a do náměstí Míru. Vystavěn koncem minulého století, v přízemí obchody, suterény opuštěné, byty v pěti nadzemních podlaží neudržované, po péči nájemníků (nyní opuštěny). V dokumentaci k územnímu řízení navrženy dvoupodlažní podzemní garáže ve dvoře domu, bankovní prostory v přízemí, 1.patře a v suterénu s možností rozšíření do 2.patra. V ostatních nadzemních podlažích nadstandardní byty.
  »foto«
  NA HORU
1998 Centrum cévních chorob, pavilon „S“, dolní areál,
  FN Královské Vinohrady, Praha 10
  2. Změna stavby před jejím dokončením, studie, projekt změny k SP, realizační projekt, AD realizace - 1998 až 2003 (EKON holding a.s.)
IN - 120 mil. Kč, památkově chráněné území
Jedná se o úplnou změnu využití stavby včetně řešení vazeb na ostatní pavilony v areálu a o nástavbu o 1,5 podlaží.
  »foto«
  NA HORU
1998 Rekonstrukce objektu TMP v ul. Na Viničních horách 10, Praha 6
  studie, PD k ÚR, real. PD rekonstrukce suterénu pro telekomunikační provoz, AD, TD
IN - 50 mil. Kč,k památkově chráněné území
Jedná se o přestavbu dvojvily z dvacátých let tohoto století na reprezentační sídlo firem. V suterénu a budoucím podkroví umístěna telekomunikační technologie. Přes ulici sousedí s hotelem Praha.
  »foto«
  NA HORU
1998 Studie rekonstrukce a dostavby areálu jeslí na ošetřovatelské
  zařízení a byty s pečovatelskou službou
  studie, vypracování 12/98 - 01/99
předpokládané IN 90 mil. Kč
  »foto«
  NA HORU
1998 Rodinný dům - novostavba
   
  »foto«
  NA HORU
1999 Pobočka Raiffaisenbank a.s. v Pardubicích
  studie, projekt k SP, realizační PD, AD, realizace 12/98 - 3/99
Rekonstrukce stávající obchodní jednotky v parteru polyfunkčního obytného objektu v centru města.
  »foto«
  NA HORU
1999 Výrobní hala Accumalux, Mladá Boleslav
  studie, projekt ke změně SP, realizační PD, realizace 1999
IN 40mil. Kč
  »foto«
  NA HORU
1999 Přestavba a dostavba areálu AKUMA a.s. v Mladé Boleslavi
  studie, projekt k ÚR a SP, realizační PD, realizace 1999
IN 35 mil. Kč
  »foto«
  NA HORU
1999 Pasportizace vodovodů a armatur
  - vodovody a zemní řady Ďáblice
- vodovody a zemní řady Černý Most
- vodovodní kanály Václavské nám. a Můstek
  »foto«
  NA HORU
1999 Generel rozvoje závodu AKUMA a.s.
  studie, vypracování 12/99
  »foto«
  NA HORU
2000 Přestavba a dostavba areálu AKUMA a.s. v Mladé Boleslavi-severní část
  projekt k ÚR, vypracování 2/00
  »foto«
  NA HORU